Ubezpieczenie podmiotów gospodarczych

Pożar, kradzież, pozew z tytułu odpowiedzialności cywilnej często narażają przedsiębiorstwo na straty. W konsekwencji firma traci swoją stabilność. Aby uniknąć bolesnych skutków takich zdarzeń wskazane jest zaopatrzenie się w powyższe ubezpieczenie.