Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu

Inwestycje, zarówno te realizowane od podstaw, jak i związane z rozbudową firmy są narażone na różnego rodzaju zagrożenia. Podczas realizacji budowy czy montażu błędy ludzkie, żywioły, wady materiałowe mogą obrócić prawie gotowy obiekt w gruzy. Proponowane przez nas ubezpieczenia ryzyk budowy oraz ryzyk montażu których adresatem są podmioty zaangażowane w proces realizacji inwestycji (inwestor, wykonawca, podwykonawcy), są gwarancją bezpieczeństwa inwestycji.