Ubezpieczenia transportowe

Zagrożeniom związanym ze specyficznymi sytuacjami związanymi z ruchem drogowym nie można całkowicie zapobiec, lecz można zminimalizować ich skutki zawierając ubezpieczenie mienia w transporcie

Przewożone towary narażone są na wiele specyficznych zagrożeń związanych z ruchem drogowym, zdarzeniami losowymi, czy też działaniami przestępczymi. Przewoźnicy i spedytorzy przyjmują na siebie odpowiedzialność za przewożone mienie i są narażeni na roszczenia swoich klientów, gdy ładunek ulegnie uszkodzeniu lub utracie w czasie transportu. Zabezpieczeniem przed skutkami takich roszczeń są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jak również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora.