Ubezpieczenia techniczne

Postęp technologiczny powoduje, że maszyny zwiększają swoją wydajność, ale nie możemy w pełni wykluczyć awarii technicznych a tym samym strat spowodowanych np.: błędami personelu technicznego.

Nawet najbardziej przewidujący inżynierowie nie są w stanie uwzględnić wszystkich awarii. Ich skutki coraz częściej wykraczają poza strefę techniczną.

Awaria podstawowego procesu produkcyjnego może zagrozić istnieniu firmy, taki sam skutek może odnieść awaria urządzeń elektronicznych służących m.in. do projektowania wyrobów, kontrolowania procesu produkcyjnego i wystawiania faktur.

Firma musi jednak posiadać na wypadek awarii zabezpieczenia finansowe. Zapewniają je wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe, skierowane do przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach gospodarki: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych oraz zewnętrznych nośników danych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych.