Odpowiedzialność cywilna

Możliwość wnoszenia roszczeń odszkodowawczych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze stawia przedsiębiorstwo w obliczu szerokiej skali zagrożeń. Zmiany prawa zmierzające do ułatwiania dochodzenia roszczeń osobom poszkodowanym, wynikające z coraz szerszego stosowania zasady ryzyka w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa stawiają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pierwszym rzędzie instrumentów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego firmy. Jakość tego bezpieczeństwa zależy od zakresu ochrony ustalonej z ubezpieczycielem.