Gwarancje finansowe

Aby pomóc naszym stałym Klientom zwiększyć efektywność zarządzania swymi finansami, potwierdzić ich wiarygodność czy umożliwić realizację nowych kontraktów, w swojej ofercie posiadamy również następujące gwarancje finansowe: gwarancja zapłaty wadium, gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja usunięcia wad i usterek, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja zapłaty należności celnych.