Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu i wszędzie. Jego skutki, często nieodwracalne takie jak uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy nawet śmierć, naruszają lub całkowicie burzą stabilność finansową osoby poszkodowanej i jej rodziny. Jedynie ubezpieczenie NNW zapewniającym ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie pracy i w życiu prywatnym.