Ubezpieczenia komunikacyjne

 

 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  Obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni posiadacza pojazdu z tytułu OC za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 • Ubezpieczenie Autocasco (AC i KR)
  Chroni przed stratami powstałymi w wyniku uszkodzenia lub kradzieży samochodu.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  Chroni kierowcę oraz pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Ubezpieczenie Assistance
  Pomoc 24 h na dobę w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu, w kraju i za granicą.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym
  W przypadku kolizji drogowej otrzymasz wsparcie w ochronie Twoich prawnych interesów.